Wierzymy, że Dzieci zasługują na to, co najlepsze, a misją jaką chcemy realizować jest zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości rozwoju i brania udziału w wartościowych aktywnościach.

Poprzez nasze działania, chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu zdając sobie sprawę, że dzieci nie mają takich samych szans na starcie. Zależy to od statusu materialnego rodziców, a także miejsca zamieszkania dziecka i możliwości rozwoju, jakie daje mu zarówno miejsce w jakim mieszka, jak i placówka edukacyjna do której uczęszcza. 

Naszym marzeniem jest by dzieci w każdej gminie w Polsce miały równe szanse na rozwój. 

Od rozwoju dzieci i młodzieży zależeć będzie nie tylko przyszłość ich samych, ale także nas wszystkich. Jako fundacja chcemy wspierać aktywności i rozwój dzieci przede wszystkim na obszarach wiejskich i obszarach małych miejscowości jako, że właśnie tam dzieci są najbardziej narażone na wykluczenie społeczne.

Fundacja Aktywności i Rozwoju Osobistego bierze udział w projekcie dofinansowywanym przez Urząd Miasta Białegostoku i realizuje zadanie publiczne o tytule "Kompetencje emocjonalno-społeczne - wsparcie dzieci, młodzieży i nauczycieli".

Wspierają Nas:

Fundacja Aktywności i Rozwoju Osobistego
ul. Elewatorska 7B, 15-620 Białystok
E-mail: biuro@fundacja-aktywnosci.pl
Tel: 507 401 030
KRS: 0000752819
NIP: 5423331959
REGON: 381558860

Podobają Ci się nasze działania i chcesz nas wesprzeć?

Fundacja Aktywności i Rozwoju Osobistego
mBank 68 1140 2004 0000 3102 7842 4107