Jak pomagamy?

21

Placówki

Wybieramy konkretną placówkę (przedszkole, szkoła, zespół szkolno-przedszkolny, gdzie dzieci poza standardowymi zajęciami nie mają możliwości korzystania z zajęć dodatkowych).

22

Trenerzy

Szukamy trenera / instruktora, który mógłby poprowadzić zajęcia z dziećmi (taniec, judo, karate, szachy, szybkie czytanie, zajęcia umuzykalniające, zajęcia z koncentracji itp.)

23

Partnerzy

Dzięki partnerom i darczyńcom fundujemy dzieciom w całości lub częściowo takie zajęcia. Możesz wybrać, którą konkretnie placówkę chcesz wspierać.

Na obszarach wiejskich i małych miejscowości, zazwyczaj brak infrastruktury do prowadzenia aktywności pozalekcyjnych (obiekty sportowe, szkoły tańca, szkoły językowe itp.). Rodzice często nie są w stanie dowozić dzieci na zajęcia do miejscowości oddalonych czasem o kilkadziesiąt kilometrów – to nie tylko koszt paliwa, ale także czas i przedsięwzięcie logistyczne, zwłaszcza jeśli rodzic ma więcej niż jedno dziecko. Dlatego zależy nam, aby to instruktorzy / trenerzy / nauczyciele dojeżdżali na obszary wiejskie i małych miasteczek, by tam na miejscu prowadzili zajęcia aktywizujące i rozwijające dzieci.

Fundacja Aktywności i Rozwoju Osobistego została założona 11.10.2018 r. Prowadzi aktywną działalność w zakresie wspierania inicjatyw związanych z rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. We współpracy z instruktorami zajęć tanecznych organizowane były zajęcia w placówkach oświatowych przedszkolnych oraz szkolnych. Fundacja zajmowała się także organizacją wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym, jak Wielki Taneczny Puchar, w którym podczas ostatniej, piątej, edycji udział brało około 8.000 osób (3.000 dzieci występujących na tanecznej scenie oraz 5.000 rodziców i opiekunów). Z roku na rok wydarzenie to cieszy się coraz większą popularnością i zrzesza kolejnych zainteresowanych tańcem. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy, nie jest to już impreza jedynie o charakterze lokalnym.

Fundacja prowadziła także we współpracy z XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego akcje charytatywną „Razem Możemy Więcej”. Wydarzenie to dedykowane było dla rodzin z dziećmi, które przyjechały do Białegostoku i okolic z Ukrainy oraz dla wszystkich rodziców z dziećmi. Akcja Charytatywna organizowana była pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Fundacja prowadziła także warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców z zakresu komunikacji oraz rozwoju osobistego (przeszkolonych ponad 1400 nauczycieli na terenie całego kraju).

W ramach swojej działalności Fundacja wspierała wydarzenia takie jak bale karnawałowe czy choinki organizowane na rzecz dzieci m.in. z oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Udział w tych wydarzeniach był formą wsparcia materialno-organizacyjnego. Fundacja Aktywności i Rozwoju Osobistego realizowała również przy współpracy z Fundacja Bajkowa Fabryka Nadziei projekty na rzecz edukacji Dzieci i Młodzieży z Białostockiej Onkologii Dziecięcej finansowanej m.in. z FIO czy Ministerstwa Kultury.

Podobają Ci się nasze działania i chcesz nas wesprzeć?

Fundacja Aktywności i Rozwoju Osobistego
mBank 68 1140 2004 0000 3102 7842 4107